O KLUBU

Sportovní klub Moravské Knínice, z.s. (IČ: 26537354) se sídlem U Jánečka 137, 664 34 Moravské Knínice je neziskovou organizací, která dlouhodobě zajišťuje sportovní aktivity v naší obci. Je členem České unie sportu a Fotbalové asociace ČR.

Hlavní činností klubu je práce s mládeží. Poskytujeme fotbalové a atletické tréninky, návštěvy posilovny a každoročně pořádané sportovní soustředění. Pravidelně vždy v září příslušného roku probíhají nábory nových členů. Geograficky se jedná o lokality Moravské Knínice, Jinačovice, Chudčice, Kuřim, Veverská Bítýška a Čebín. Všichni trenéři sportovního klubu jsou držiteli trenérských licencí, jsou průběžně vzděláváni a školeni na aktuální trendy ve sportovní přípravě. V roce 2018 jsme poprvé umožnili aktivní sport pod odborným vedením dětem od 4 let. Vnímáme to tak, že pro jejich celkový rozvoj a budoucí začlenění do dětského kolektivu, je toto velmi důležitou aktivitou. Pro zajištění náplně naší činnosti využíváme pronajaté obecní fotbalové hřiště v zimním období od TJ Sokol šatny a velký sál.

Sportovní klub se účastní tří fotbalových okresních soutěží FAČR v rámci okresu Brno - venkov, z toho dvou mládežnických. Dále se pravidelně účastní fotbalových turnajů a sportovních akcí v rámci regionu i mimo něj. Naším cílem je do tří let opět přihlásit knínický dorost do soutěže, který vytvoří základ pro budoucí mužskou složku.

Vizí do dalších let je rozšiřovat paletu sportovních aktivit (atletika, další míčové hry, překážkové závody). Zapojit nejen knínickou mládež, ale všechny, kteří mají zájem o sport v naší obci včetně seniorů. Velmi oceňujeme snahu obce budovat nová sportoviště (workout, atletická dráha, parkour, street ball atd.).

HISTORIE FOTBALU

Dne 1. června 1961 si hrstka nadšenců domluvila první přátelský zápas v kopané se Sokolem Chudčice. Hrálo se v Chudčicích na hřišti pod lesem, naši hráči zvítězili 6 : 4. Nadšení z úspěchu našlo odezvu u široké veřejnosti a výbor Sokola rozhodl o zakoupení vybavení pro 11 hráčů a 1 kopací míč.

Dne 1. října 1961 se započalo s budováním obecního fotbalového hřiště. Po úspěšném prvním roce kopané byl přijat návrh přihlásit se v roce 1962 do 4. třídy soutěže v kopané. Dne 14. dubna 1963 sehráli naši fotbalisté mistrovský zápas poprvé na novém hřišti. V roce 1964 se fotbalisté probojovali do 3. třídy. Bylo také utvořeno mužstvo dorostenců. V roce 1965 byl založen oddíl žáků.
V 70. letech byla do okresních soutěží zapojena tři družstva a fotbal v obci dosáhl svého vrcholu. V roce 1982 se pod vedením trenéra F. Kučery podařilo celku starších žáků zvítězit ve III. třídě okresních soutěží. Poslední mistrovské utkání fotbalového oddílu Sokol Moravské Knínice bylo odehráno 4. června 1989 s Maršovem. Tradice knínického fotbalu pak udržovali a dodnes udržují členové oddílu starších pánů, kteří se pravidelně setkávají na tréninku a pořádají přátelská utkání a turnaje.
Od počátku roku 2000 po rekonstrukci hřiště na travnaté začala novodobá éra knínického fotbalu. Hřiště bylo pokřtěno prémiovým utkáním mezi staršími pány a druholigovým celkem žen Zeman Brno.
12. července 2001 vzniká samostatný Sportovní klub Moravské Knínice. 26. srpna 2001 bylo po dlouhých 12 letech sehráno první domácí mistrovské utkání v kopané. Prvním předsedou byl Oldřich Švestka, kterého na jaře 2005 v čele klubu vystřídal Ladislav Pleskač. Dalším předsedou se stal na začátku roku 2016 Jaromír Širůček.
V roce 2002 se ve spolupráci fanoušků a hráčů osazují kolem hřiště nové lavičky.
Od roku 2003 se vždy v červnu uskutečňují žákovské turnaje O pohár starosty obce, kterého se pravidelně zúčastňují družstva z okolních obcí. O výchovu mladých knínických fotbalistů se v těchto letech starali A. Duda, M. Kšica, J. Hanák, S. Šacl, l. Pleskač a O. Lorenc. V červnu 2008 se celek SK radoval z postupu do II. třídy. Oddíl pořádal pro podporu své činnosti fotbalové plesy, kterých se od roku 2003 uskutečnilo devět.
Od roku 2004 je v provozu postřikovací agregát, který na hřišti slouží dodnes. V roce 2005 proběhla instalace záchytných sítí za brankami a podél hřiště.
Od roku 2006 se hrají mistrovská utkání družstev mužů a dorostenců. Muži se průběžně pohybují ve III. a IV. třídě.
V roce 2011 proběhla investice do drenážního systému pod hřištěm, jehož cílem bylo zkvalitnění travnatých ploch a umožnění využití fotbalového hřiště i v době nepříznivých klimatických podmínek.
V roce 2012 došlo k opětovnému přihlášení mladší přípravky do mistrovských soutěží. Od té doby postupně obsazujeme soutěže oddíly mini přípravky, mladší přípravky, starší přípravky, mladších a starších žáků.
Od roku 2013 se pravidelně pořádá soustředění dospělých na Baldovci a dětí v Hodoníně u Kunštátu. Každý rok se na fotbalovém hřišti pořádají fotbalové turnaje v různých kategoriích mládeže a dospělých.
Od roku 2016 se aktivity sportovního klubu rozšířili o oblast fotbalgolfu, ve kterém se někteří členové zúčastňují mistrovských soutěží. Ke svému tréninku využívají stávající hřiště, ale stále se snaží vyhledat novou lokalitu, kde by mohl vzniknout fotbalpark, podle standardů Fotbalgolfové asociace.
Od roku 2018 se sportovní klub dále usiluje o vylepšení kvalitu hřiště a zázemí. V roce 2019 se realizoval projekt na automatický závlahový systém. Připravuje se projekt novostavby šaten a technického zázemí.
Sportovní klub Moravské Knínice je členem České unie sportu a Fotbalové asociace ČR.
Tréninkové jednotky jsou rozděleny dle ročního období na halové a venkovní. V zimních měsících využívají jednotlivé oddíly prostory knínické sokolovny a haly v Drásově. V době přechodu se zapojuje také víceúčelové hřiště v obci. Frekvence tréninků je 2x týdně rozdělena na jednotlivé kategorie dle oddílů. V letních měsících klub trénuje výhradně na fotbalovém hřišti. O víkendech se pak hrají mistrovská utkání a příležitostné turnaje. Po ukončení fotbalové sezóny jsou na programu závěrečné turnaje mládeže, včetně tradičního souboje maminek a dětí z mini přípravky.
Mimo fotbalistů, je hřiště ve zbývajícím časovém objemu vyčleněno pro sportovní aktivity dalších organizací působících v rámce obce (například Sokol, Skaut, Mateřská a základní škola, ...) a jednotlivcům (sportovní hry pro školní mládež). Sokol Moravské Knínice pořádá každoročně v červnu tradiční sportovní podnik pro děti a mládež, jako akci Sokolské župy Pernštejnské, pod názvem atletický čtyřboj. Obec Moravské Knínice využívá fotbalové hřiště k pořádání kulturních akcí (Markétská, Martinské hody, pochod po stopách zaniklé železnice Kuřim - Veverská Bítýška).

© 2022-23 Všechna práva vyhrazena SK Moravské Knínice, z.s.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!